Chrbtica predstavuje oporu pre celé telo, zabezpečuje jeho pohyb a tvorí ochranné púzdro pre celú miechu. Z toho nám samozrejme vyplýva, že akákoľvek porucha chrbtice znamená problém, ktorý ovplyvňuje náš organizmus.

Jedným z dôvodov, prečo chrbtica nemusí fungovať tak, ako by mala, je skolióza. Tá sa zvyčajne definuje ako deformita chrbtice, pri ktorej dochádza k vychýleniu chrbtice do strany na jednom alebo viacerých miestach naraz. Takéto vychýlenie spôsobuje najmä bolesti chrbta a iné zdravotné problémy.

Skolióza je deformita chrbtice, pri ktorej dochádza k vychýleniu chrbtice do strany na jednom alebo viacerých miestach naraz.

Skolióza chrbtice

Vznik skoliózy

Keď príčina vzniku skoliózy nie je presne definovaná, vznikajú pri diagnostike, prognóze a taktiež aj pri samotnej liečbe rôzne nejasnosti. Skolióza je vždy tvorená dvoma oblúkmi:

 1. Jeden oblúk vychyľuje chrbticu do strany.
 2. Druhý oblúk vracia chrbticu späť, aby bola zachovaná rovnováha.

Čo je to skolióza a skoliotické držanie tela?

Pomerne často sa vyskytuje aj skoliotické držanie tela, kedy je chrbtica ovplyvnená okolitým svalstvom, kvôli ktorému ostáva v nesprávnom bočnom zakrivení. Je dôležité poznať rozdiel medzi pojmami skolióza a skoliotické držanie tela.

Skolióza je vychýlenie z roviny, respektíve deformita chrbtice v troch rovinách:

 1. frontálna,
 2. sagitálna,
 3. transverzálna.

Dochádza k rotácii stavcov, vzniká asymetria v oblastiach ako hrudník, rebrá, lopatky, ramena, postavenie hlavy, klenba nohy… V celkovom prejave má skolióza vždy na jednej strane gibbus – hrb, ktorý ak aj nie je viditeľný vzpriamenom stoji, vždy sa prejaví v testoch predklonu. Okrem kozmetickej zložky, skolióza má vplyv aj na vnútorné orgány. Získať ju môže dieťa, ale aj dospelý jedinec.

Diagnostika alebo: ktosi mi povedal, že mám skoliózu…

Skoliózu vám môže diagnostikovať len odborník – ortopéd, rehabilitačný lekár, ktorý stanoví diagnózu na základe RTG vyšetrenia. Musí vám presne zmerať uhol postavenia stavcov, najčastejšie používaný Cobbov uhol, ktorý Vám určí stupeň skoliózy a podľa neho následnú terapiu. Terapia pozostáva z nasledujúcich súčastí: vždy pravidelné cvičenie pod vedením fyzioterapeuta, škola chrbta, v prípade potreby aj korzetovanie alebo operačná liečba.

Typy skolióz

Skoliózy delíme na funkčné alebo štrukturálne, ktoré majú svoje ďalšie rozdelenia…

Skolióza detí

Najčastejšie sa vyskytuje idopatická skolióza = “skolióza detí“. Ovplyvňujú ju: vek, pohlavie, lokalizácia krivky, stav mäkkého tkaniva, mozoček, kompenzácia krivky a genetické predispozície. Častým vplyvom je životný štýl. Deťom chýba pohyb, čoraz častejšie stále sedia v škole, pri domácich úlohách, pri počítačoch a inej modernej technike, čo skoliózu len podporuje.

Získaná skolióza

Ďalším častým typom skoliózy je „získaná skolióza“. Spôsobuje ju dlhodobé jednostranné zaťaženie či už v pracovnom alebo osobnom živote.

Ďalšie typy zakrivenia chrbtice

 1. Krčná lordóza 20 až 40 stupňov
 2. Hrudná kyfóza 20 až 40 stupňov
 3. Drieková lordóza 40 až 60 stupňov
 4. Krížová kyfóza
Zakrivenia chrbtice - lordóza, kyfóza

Čo robiť proti skolióze?

Problematika skoliózy nie je verejnosti cudzia. Práve naopak, je veľmi známym fenoménom, avšak je zahalená množstvom otázok. Fyzioterapia je pri liečbe skoliózy veľmi dôležitým faktorom, pretože správnym uvoľňovaním svalov a cvičením dokážete v rámci svojich možností napriamiť chrbticu a následne ju aj stabilizovať.

Cvičenie skoliózy musí prebiehať individuálne, s presným prevedením cvikov, následnou správnou životosprávou pohybu ale aj príjmu správnych živín pre správny vývoj stavcov, kĺbov a svalov. Je veľmi dôležité naučiť sa správny sed či už v práci alebo naučiť deti ako sedieť celý deň v škole –pri úlohách, ako si prispôsobiť výšku stola, polohu stoličky, ruky pri písaní ako sa správne hýbať, ako sa správne hrať, ako správne chodiť, stáť, variť, šoférovať…

Existuje mnoho metód cvičenia, ktorými vás fyzioterapeut zahrnie, ale je dôležité aby ste po cvičení cítili úľavu. Závisí od veľkosti krivky skoliózy a jeho typu, no skolióza sa „nedá vyliečiť“, dôležité však je, že ju vieme zmierniť a udržať životne dôležité orgány neobmedzované skeletom.

Najčastejšie využívame metódy cvičenia: DNS– Dynamická neuromuskulárna stabilizácia, Vojtová metóda, SPS– Špirálna stabilizácia (SM systém), Klappovo lezenie, Metóda podľa Schrottovej.

Korzetovanie

Cieľom korzetovania je zabrániť ďalšiemu zhoršovaniu krivky skoliózy, progresii jej vývoja. Aj napriek korzetovaniu sa môže skolióza zhoršovať. Korzet musí byť urobený presne na mieru, s kontrolou každého pol roka (najmä kvôli rastu detí). Korzet nosíme zväčša 23 hodín denne, v niektorých prípadoch nočný korzet iba na spanie. Veľmi dôležitá je tu spolupráca rodiča a malého pacienta.

Operácia skoliózy

Operácia skoliózy je indikovaná, ak je krivka skoliózy príliš veľká, spôsobuje ďalšie problémy počas dňa (veľké bolesti kvôli štrukturálnym zmenám, platničkové bolesti..). Vždy je to na rozhodnutí ortopéda a pacienta/rodiča. Ak už aj je moje dieťa vhodný kandidát na operáciu, dôležité je využiť všetky možnosti korigovania krivky skoliózy. Životospráva, dostatok živín a cvičenie s fyzioterapeutom, prípadne korzetovanie by mal absolvovať každý adept na operáciu.

Rodičia často nepoznajú riziká operácie, no najväčším „strašiakom“ okrem samotného zákroku je stav, ktorý môže nastať potom. Skolióza je vždy zložitá a na chrbticu / stavce pôsobí ako pružina – čiže ak aj operáciou operatér „vyrovná“ krivku tuhou fixáciou, nielenže sa v tomto segmente už nikdy nezohneme ale nad a pod fixáciou sa vždy vytvorí „nové preťaženie“. To môže byť v podobe posunu stavcov, vytvorení blokád, preťaženie platničkových štruktúr -vytvorenie ich syndrómov.

Zdravý chrbát

Cviky na skoliózu

Cviky na skoliózu musia byť priamo “ušité” na daný typ krivky, stupeň zakrivenia skoliózy. Cviky na skoliózu by mali byť vždy schválené a vedené fyzioterapeutom. Všeobecne aj u skolióz platí že, skrátené svaly predlžujeme, slabé svaly posilujeme. V ďalšej ukážke uvedieme uvoľňovacie cviky na skoliózu.

1. Polohovanie skoliózy
V prvom rade musíte vedieť, či ste adeptom na klasické polohovanie v ľahu na boku. 🙂 Polohovanie prevedieme tak, že polohovací klin (vankúš, deku) umiestnime pod rebrá, na mieste kde sa tvorí gibus – hrb.

cviky na skoliózu

2. Uvoľnenie panvy a bedrových kĺbov
Cviky na skoliózu by mali byť v prvom rade mierené na uvoľnenie bedrových kĺbov a svalov panvy. Postavenie chrbtice vždy musíme uvoľniť od nižšieho základu ako sú napríklad chodidlá, svaly dolných končatín, kĺby dolných končatín.
Cvik prevedieme zo základnej pozície na štyroch. Preložíme pravú dolnú končatinu cez ľavú tak, aby koleno preloženej pravej končatiny smerovalo k pravému ramenu. Ľavú dolnú končatinu vystrieme a celú váhu tela prenesieme dozadu a viac na pokrčenú pravú dolnú končatinu (cúvame). V pozícii zotrváme aspoň 2 minúty. Pokračujeme s druhou dolnou končatinou.

cviky na skoliózu

3. Uvoľnenie chrbtice v pozícii dieťa
Ak robíme túto pozíciu, v žiadnom prípade pri nej nemôžeme cítiť bolesť, útlak, bolesti s vystreľovaním do iných častí tela. Je to cvik na skoliózu, ktorý má uvoľňujúci charakter.
Kľakneme si na kolená, ktoré posunieme od seba do šírky a spojíme špičky. Sadneme si na päty a horné končatiny spolu s hlavou natiahneme k zemi. Chvíľu predýchame. Ak ťah svalov postupne ustupuje môžeme využiť laterálne- bočné uvoľňujúce pozície.

cviky na skoliózu

4. Cviky na uvoľnenie chrbtice laterálne
Vychádzame z pozície dieťa (bod č.3), kolená spojíme, znovu natiahneme horné končatiny a hlavu k zemi, prejdeme postupne rukami a trupom do prava, chvíľu dýchame. Ak nemáme výrazný ťah ani nastupujúcu bolesť, položíme ľavú dlaň na pravú ruku a popod ľavé rameno vytočíme hrudník, čím dokážeme pozrieť na strop. Predýchame pár sekúnd. Opakujeme rovnakým spôsobom s trupom doľava.

cviky na skoliózu

Autor: Maková Veronika

V Rehab Klinik Bratislava riešime vaše problémy okamžite!

 

Venujte kúsok svojho času pre seba a svoje zdravie…

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Telefónne číslo

  Vaša správa

  Nájdete nás…

  • +421 905 205 009
  • Žitná 48, 831 06 Bratislava, Rača
  • Autobusom č. 59 a 65 zastávka Trávna. Potom pešo cca 400 metrov smerom do mesta po hlavnej ceste. Električkou č. 3,5,6 vystúpiť na zástavke Hybešova. Potom pešo smerom dolu k hlavnej ceste, na hlavnej ceste odbočiť doľava a ísť cca 100 metrov.

  …v mestskej časti Bratislava-Rača