Rehabilitácia po úraze

Každý z nás, či už v detskom, adolescentnom alebo dospelom veku zažil určitý typ zranenia. Jedná sa o vyvrtnutie, zlomeninu, zlé našlapnutie, pád, natiahnutie, náraz, atď. Ak sa vyskytne nejaký úraz alebo zranenie, väčšinou hľadáme také riešenie, pri ktorom sa vieme vyhnúť operačnemu zákroku. Vyhľadávame všetky konzervatívne možnosti, ktoré sa nám naskytnú alebo nám ich odporučí fyzioterapeut, lekár. Na základe toho zaraďujeme poúrazovú rehabilitáciu medzi jednoduchšiu formu rehabilitácie z dôvodu, že sa dá riešiť hlavne konzervativnou cestou, samozrejme ak si daný úraz nevyžaduje operačné riešenie.

Pourazova-fyzioterapia_1

Či už sa jedná o konzervatívnu liečbu alebo sme po operačnom výkone, dôležité je opätovné prinavrátenie stratenej funkcie poškodeného alebo operovaného segmentu. To znamená zlepšenie fyziologického rozsahu pohybu, zvýšenie a obnova svalovej sily a kondície. Preto treba s rehabilitáciou začať čo najskôr, aby sa náš organizmus rýchlejšie a efektívnejšie zotavil. Samozrejme, ak nám to zdravotný stav dovolí. Vždy postupujeme podľa odporúčania lekára alebo fyzioterapeuta.

Pourazova-fyzioterapia_2a

Na prvé stretnutie odporúčame priniesť si doterajšie zdravotné záznamy súvisiace so súčasným problémom, ak ich máte k dispozícii.

Predoperačná fyzioterapia

Fyzioterapia má svoje miesto aj pri plánovaných operáciách (predovšetkým chirurgických, ortopedických). Predoperačná rehabilitácia je významnou súčasťou prípravy na samotný plánovaný operačný zákrok. Jej cieľom je čo najlepšie pripraviť pacienta na operáciu a pooperačné obdobie. Po vyšetrení a zhodnotení celkového stavu vám bude stanovený rehabilitačný program na nasledujúce obdobie.
V tejto fáze sa dozviete, ako správne cvičiť ešte pred samotným výkonom, možnosť zlepšiť svoju aktuálnu kondíciu, zmierniť svoju svalovú dysbalanciu a tak zlepšiť funkciu pohybového aparátu, čím pripravíte adekvátny terén pre operatéra. Zároveň sa dozviete o význame a dôležitosti cvičenia pred aj po operácii, polohovania, ďalších možných fyzioterapeutických postupoch a celkového denného režimu v nasledujúcej pooperačnej fáze. Takáto príprava je predpokladom pre lepšie a ľahšie zvládnutie pooperačného obdobia.

Pooperačná a poúrazová fyzioterapia

Fyzioterapia je neoddeliteľnou súčasťou liečebného procesu v prípade plánovaných, ale aj urgentných operáciách, poúrazové stavy riešené konzervatívne (sádra, imobilizácia) či chirurgicky.

Pre optimálne nastavenie fyzioterapeutického plánu a programu je potrebná spolupráca špecialistov- operatéra, chirurga, traumatológa s FBLR lekárom a fyzioterapeutom. Priebeh rehabilitácie je vždy individuálny – vzhľadom na široké spektrum diagnóz, ktoré spadajú do tohto okruhu (stavy po operácii, po úraze) sa môže líšiť v závislosti od rozsahu poškodenia, traumy, samotného operačného zákroku, procesu a priebehu hojenia a celkového aktuálneho stavu.
Samotná operácia spôsobí narušenie integrity organizmu. Počas nej dochádza k zásahu nielen do podkožia, fascií, ciev a svalov, ale dochádza k zmene mnohých ďalších systémov. Liečebný telocvik, cvičenie alebo aj LTV, vplýva pozitívne na mnohé tieto negatívne následky.

Vo všeobecnosti LTV v tejto fáze pomáha:

 • prinavracia stratenú či obmedzenu funkciu
 • podporuje správnu kĺbnu pohyblivosť
 • zlepšuje koordináciu a svalovú silu
 • zabezpečuje normálne cirkulačné pomery
 • pôsobí preventívne voči vzniku zrastom, svalových kontraktúr a iných komplikácií
 • adekvátny pohyb mobilizujú bielkovinové rezervy
 • zlepšuje sa hojenie rany
 • vďaka cievnej a dýchacej gymnastike sa znižuje riziko tromboembolickej choroby a pneumónie
 • ovplyvňuje pozitívne aj psychiku pacienta
 • podieľa sa na znovuzískaní sebestačnosti a sebaobsluhy

Prvá fáza, čiže včasná pooperačná/poúrazová rehabilitačná starostlivosť sa spravidla začína už v nemocnici počas hospitalizácie.
Zameriava sa v tejto fáze hlavne na:

 • správne polohovanie danej končatiny
 • ľadovanie proti opuchu a zápalu
 • správne fixovanie
 • vhodné odľahčovanie daného segmentu/končatiny

Prvé dni po operácii kladieme dôraz na manipuláciu s poškodeným segmentom. Dbáme, aby sa poškodený segment čím skôr zotavil a hlavne bez ďalších komplikácii.
Ďalej nasleduje neskoršia pooperačná/ambulantná fáza, ktorú Vám vieme aj my poskytnúť v našom zdravotníckom zariadení v REHABKLINIK. K druhej fáze pristupujeme až po vybratí stehov z rany a zhojení kostí. Najčastejšie po 3. až 6. týždni od operácie, kedy dochádza k sceľovaniu kožného krytu, zrastaniu kostí a ústupu zápalových procesov.

IMG_8724

Cieľom je:

 • zvýšiť pasívny rozsah pohybu
 • zlepšiť senzomotoriku a propriocepciu
 • uvoľniť stuhnuté svaly
 • posilniť oslabené svalové skupiny
 • mobilizovať operovaný segment

Dôležitá je nielen individuálna kinezioterapia (liečba pohybom), ale aj manuálne techniky doplnené procedúrami fyzikálnej terapie a kinesiotapingu.

Laseroterapia

Akým poúrazovým alebo pooperačným stavom sa u nás venujeme?

Hlavne sa venujeme stavom v oblasti pohybového aparátu, čiže po rôznych zlomeninách, pádoch a traumách horných a dolných končatín (ramenný, lakťový, bedrový, kolenný, zápästný kĺb,..). Ďalej po operáciach chrbtice, medzistavcových platničiek a zlomeninách stavcov. Stavom po artroskopiách, poškodení rotátorovej manžety, luxáciách, stavy po výmene kĺbu. Rôzne obmedzenia pohybu, svalové dysbalancie, instability, imobilné syndrómy.

Pourazova-fyzioterapia_3

Súčasťou rehabilitačnej liečby sú aj rehabilitačné pomôcky rôzneho typu. Vedia často uľahčiť, zjednodušiť, ale aj sťažiť manipuláciu a cvičenie daného segmentu. Zaraďujeme sem rehabilitačných ježkov, overbally, fitlopty, yoga kocky, bossu, propriofoot, therabandy, rôzne stimulačné pomôcky, rôzne závažia, bolstery, rehabilitačné valce, eggball, kinesiotaping atď.

kinemax-professional-mini-loop-resistance-band-kit-o

Autor: Dominika Vallová

V Rehab Klinik Bratislava riešime vaše problémy okamžite!

Objednajte si termín u nás


Venujte kúsok svojho času pre seba a svoje zdravie…

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Telefónne číslo

  Vaša správa

  Nájdete nás…

  • +421 905 205 009
  • Žitná 48, 831 06 Bratislava, Rača
  • Autobusom č. 59 a 65 zastávka Trávna. Potom pešo cca 400 metrov smerom do mesta po hlavnej ceste. Električkou č. 3,5,6 vystúpiť na zástavke Hybešova. Potom pešo smerom dolu k hlavnej ceste, na hlavnej ceste odbočiť doľava a ísť cca 100 metrov.

  …v mestskej časti Bratislava-Rača