Služby rehabilitačného centra Rehab Klinik Bratislava


Vyšetrenie FBLR lekárom
€40,00
Vyšetrenie zahŕňa rozhovor s FBLR lekárom spojený s prehliadkou, zhodnotením zdravotného stavu a diagnostikou klienta, následne výber a zostavenie…
Objednať sa

Vyšetrenie neurológom
€40,00
V neurologickej ambulancii Vám bude poskytnutá špecializovaná neurologická starostlivosť. Zaoberáme sa diagnostikou a liečbou porúch nervového systému…
Objednať sa

Kontrolné vyšetrenie
€30,00
Kontrola účinku odporučenej starostlivosti a nastavenie, resp. odporučenie ďalšieho postupu…
Objednať sa


Konzultácia s fyzioterapeutom
€33,00
Konzultácia zahŕňa rozhovor s fyzioterapeutom, vyhodnotenie zdravotného stavu klienta a výber vhodných a účinných prostriedkov pri zostavovaní…
Objednať sa

Individuálny liečebný telocvik
€21,00
ILTV ako zostava cvikov prispôsobených zdravotnému stavu klienta pod vedením fyzioterapeuta. Takýto telocvik je zameraný na jedného klienta. Cieľom…
Objednať sa

Individuálny liečebný telocvik pre deti
€20,00
Liečebný telocvik pre deti sa zameriava na korekciu postúry dieťaťa, úpravu nesprávnych pohybových stereotypov a zaškolenie na cvičenie v domácom…
Objednať sa


Skupinový liečebný telocvik
€15,00
Aktívna liečebná výchova odborne vedená fyzioterapeutom v telocvični, v skupine s maximálnym počtom osôb 3. Cvičenie využíva prvky pre relaxáciu…
Objednať sa

Liečebná masáž
€21,00
Masáž je činnosť, pri ktorej pôsobíme rukami na povrch tela. Jej cieľom je priaznivo ovplyvniť zmeny vyvolané chorobou alebo námahou, posilniť zdravie…
Objednať sa

Lymfodrenáž
€70,00
Lymfodrenáž je jediný fyziologický spôsob ošetrenia kože a podkožia, ktorý môže spôsobiť ich regeneráciu. Taktiež je podporou pre odtok lymfy z tkaniva…
Objednať sa


Mäkké techniky
€21,00
Alebo manipulácia mäkkých tkanív predstavuje liečbu pretiahnutím kože v riase, uvoľnením fascie v podkoží a ovplyvnenie jej reflexných zmien. Technika je…
Objednať sa

Mobilizačné techniky
€21,00
Mobilizačnými technikami ovplyvňujeme pohyblivosť kĺbov končatín chrbtice, vrátane Jointplay (kĺbovej vôle). Pod pojmom mobilizácia rozumieme postupné…
Objednať sa

Liečebná joga terapia
€33,00
Janka sa venuje joge aktívne 8 rokov a učí ju 4 roky. Je kvalifikovaná v oblasti Fyzioterapie, Vojtovej Terapie a nasledovných štýloch jogy: Fyzio joga, Anusara Hatha…
Objednať sa


Pulzná magnetoterapia
€8,00
Liečebné využitie biologických účinkov magnetického poľa – v magnetoterapii sa využíva buď ako stále, striedavé alebo pulzné. V praxi sa používajú rôzne…
Objednať sa

Interferenčné prúdy
€8,00
Veľkou prednosťou tejto elektroliečby je, že nezaťažujú kožu ale ľahko prenikajú do hĺbky organizmu vďaka kapacitným vlastnostiam tkaniva. Pôsobia na…
Objednať sa

Ultrazvuk
€8,00
Hlavnou príčinou je premena elektrickej energie vysoko frekvenčných prúdov na teplo a mechanickú energiu v ožarovanom tkanive. Je to pozdĺžne…
Objednať sa


Laseroterapia
€10,00
Laser je jednou z procedúr zo skupiny svetloliečby. Laseroterapia využíva biostimulačný efekt lúča, pôsobiaceho ako spúšťací mechanizmus na urýchlenie…
Objednať sa

Termoterapia
€10,00
Metódy využívajú pôsobenie tepla na udržanie a zlepšenie zdravia alebo len na relaxačné účely. Používame tepelné a chladové vrecúška, ktoré…
Objednať sa

TENS prúdy
€8,00
TENS je moderná fyzioterapia na zmiernenie a odstránenie chronických a akútnych bolestí chrbta, končatín a kĺbov bez vedľajších účinkov, liečbu…
Objednať sa


Kinesio Taping
€12,00
Kinesio Taping je metóda, ktorá pomocou špeciálnych nalepovacích pások zabezpečuje fixáciu či stabilitu kĺbov a svalov. Používa sa ako podpora pre poškodený…
Objednať sa

Bankovanie
€21,00
Aplikuje sa prisatím baniek na kožu pacienta vďaka vzniknutému podtlaku. Využíva sa pri bolestiach chrbta, svalov, kĺbových zápaloch, bolestiach hlavy.
Objednať sa

Domáca rehabilitácia
€40,00
Takýto druh rehabilitačnej starostlivosti je určený najmä pre imobilných pacientov, po úrazoch, zlomeninách, operáciách, výmene kĺbov, pre tých, ktorí nie sú schopní absolvovať rehabilitácie v našej klinike.
Objednať sa


Reflexná masáž
€25,00
Reflexná masáž využíva viacero tlakových techník, ktorými ovplyvňuje reflexnú oblasť s cieľom vyvolať pozitívnu odozvu v iných častiach tela. Reflexné body sú prepojené s rôznymi časťami tela. Ak tieto body stimulujeme, po tele vysielame uvoľňovacie vlny.
Reflexnú terapiu využívame pri bolestiach krčnej chrbtici, pri autoimunitných ochoreniach, pri migréne a aj pri detoxikácií organizmu.
Objednať sa

Pilates
€33,00
Jedným z najzaujímavejších aspektov Pilates je to, že ho môže robiť ktokoľvek a každý môže dosiahnuť úžasné výsledky. Vzhľadom na to, že pilates nie je skákajúce, prudké alebo stresujúce cvičenie pre telo, ponúka pilates ideálnu formu pohybu pre ľudí, ktorí sa kvôli bolesti kĺbov alebo svalovej slabosti vyhýbajú cvičeniu.
Objednať sa

Posturomed
€33,00
Posturálne reakcie človeka stabilizujú každé chovanie týkajúce sa pohybu. Každá telesná pozícia musí byť riadená proti gravitácii a to úsporne, pokiaľ ide o spotrebu energie a to bez dlhotrvajúceho preťaženia kostry a svalov. POSTUROMED je neuroortopedický terapeutický prístroj s terapeutickou plochou s nastaviteľným stupňom instability pre liečbu patologických posturálnych reakcií vrátane instability u nosných kĺbov.
Objednať sa