Služby rehabilitačného centra Rehab Klinik

Tu sa môžete objednať na jednotlivé procedúry: Objednať tu>>


Vyšetrenie FBLR lekárom
€30,00
Vyšetrenie zahŕňa rozhovor s FBLR lekárom spojený s prehliadkou, zhodnotením zdravotného stavu a diagnostikou klienta, následne výber a zostavenie…

Vyšetrenie neurológom
€30,00
V neurologickej ambulancii Vám bude poskytnutá špecializovaná neurologická starostlivosť. Zaoberáme sa diagnostikou a liečbou porúch nervového systému…

Kontrolné vyšetrenie
€20,00
Kontrola účinku odporučenej starostlivosti a nastavenie, resp. odporučenie ďalšieho postupu…


Konzultácia s fyzioterapeutom
€28,00
Konzultácia zahŕňa rozhovor s fyzioterapeutom, vyhodnotenie zdravotného stavu klienta a výber vhodných a účinných prostriedkov pri zostavovaní…

Individuálny liečebný telocvik
€18,00
ILTV ako zostava cvikov prispôsobených zdravotnému stavu klienta pod vedením fyzioterapeuta. Takýto telocvik je zameraný na jedného klienta. Cieľom…

Individuálny liečebný telocvik pre deti
€15,00
Liečebný telocvik pre deti sa zameriava na korekciu postúry dieťaťa, úpravu nesprávnych pohybových stereotypov a zaškolenie na cvičenie v domácom…


Skupinový liečebný telocvik
€15,00
Aktívna liečebná výchova odborne vedená fyzioterapeutom v telocvični, v skupine s maximálnym počtom osôb 3. Cvičenie využíva prvky pre relaxáciu…

Liečebná masáž
€18,00
Masáž je činnosť, pri ktorej pôsobíme rukami na povrch tela. Jej cieľom je priaznivo ovplyvniť zmeny vyvolané chorobou alebo námahou, posilniť zdravie…

Lymfodrenáž
€60,00
Lymfodrenáž je jediný fyziologický spôsob ošetrenia kože a podkožia, ktorý môže spôsobiť ich regeneráciu. Taktiež je podporou pre odtok lymfy z tkaniva…


Mäkké techniky
€18,00
Alebo manipulácia mäkkých tkanív predstavuje liečbu pretiahnutím kože v riase, uvoľnením fascie v podkoží a ovplyvnenie jej reflexných zmien. Technika je…

Mobilizačné techniky
€18,00
Mobilizačnými technikami ovplyvňujeme pohyblivosť kĺbov končatín chrbtice, vrátane Jointplay (kĺbovej vôle). Pod pojmom mobilizácia rozumieme postupné…

Liečebná yogová terapia
€25,00
Janka sa venuje joge aktívne 8 rokov a učí ju 4 roky. Je kvalifikovaná v oblasti Fyzioterapie, Vojtovej Terapie a nasledovných štýloch jogy: Anusara Hatha joga…


Domáca rehabilitácia
€60,00
Takýto druh rehabilitačnej starostlivosti je určený najmä pre imobilných pacientov, po úrazoch, zlomeninách, operáciách, výmene kĺbov, pre tých…

Kinesio Taping
€10,00
Kinesio Taping je metóda, ktorá pomocou špeciálnych nalepovacích pások zabezpečuje fixáciu či stabilitu kĺbov a svalov. Používa sa ako podpora pre poškodený…


Pulzná magnetoterapia
€8,00
Liečebné využitie biologických účinkov magnetického poľa – v magnetoterapii sa využíva buď ako stále, striedavé alebo pulzné. V praxi sa používajú rôzne…

Interferenčné prúdy
€8,00
Veľkou prednosťou tejto elektroliečby je, že nezaťažujú kožu ale ľahko prenikajú do hĺbky organizmu vďaka kapacitným vlastnostiam tkaniva. Pôsobia na…

Ultrazvuk
€8,00
Hlavnou príčinou je premena elektrickej energie vysoko frekvenčných prúdov na teplo a mechanickú energiu v ožarovanom tkanive. Je to pozdĺžne…


Laseroterapia
€10,00
Laser je jednou z procedúr zo skupiny svetloliečby. Laseroterapia využíva biostimulačný efekt lúča, pôsobiaceho ako spúšťací mechanizmus na urýchlenie…

Termoterapia
€10,00
Metódy využívajú pôsobenie tepla na udržanie a zlepšenie zdravia alebo len na relaxačné účely. Používame tepelné a chladové vrecúška, ktoré…

TENS prúdy
€8,00
TENS je moderná fyzioterapia na zmiernenie a odstránenie chronických a akútnych bolestí chrbta, končatín a kĺbov bez vedľajších účinkov, liečbu…


Bunkový tréning
€25,00
Cielené znižovanie prísunu kyslíka spôsobuje regeneráciu našich mitochondrií. Oxidačný stres je aj hlavnou príčinou starnutia. Podieľa sa na vzniku…