Individuálny liečebný telocvik

 
ILTV (individuálny liečebný telocvik) ako zostava cvikov prispôsobených zdravotnému stavu klienta pod vedením fyzioterapeuta. Takýto telocvik je zameraný na jedného klienta. Cieľom je obnova a udržanie telesných pohybových funkcií, zlepšenie kondície a svalovej sily ako aj rozvoj funkčnej motorickej adaptácie organizmu. Medzi špeciálne terapie telesnej výchovy patria SM systém a Akrálna koaktivačná terapia. ACT je metóda, pri ktorej dochádza k napriameniu chrbtice prostredníctvom vzporov do akrálnych častí horných, ale aj dolných končatín. Cieľom terapie ACT je napraviť naše zlé pohybové návyky prostredníctvom motorického učenia. Napriamenie chrbtice zabezpečuje koaktivácia ventrálnych a dorzálnych svalových reťazcov. Pri dodržaní základných princípov tejto metódy sa odstraňuje svalová dysbalancia, posilňujú sa chrbtové svaly, stabilizuje sa pohybový aparát ako celok.
Individuálny liečebný telocvik

Individuálny liečebný telocvik pre deti

 
Liečebný telocvik pre deti sa zameriava na korekciu postúry dieťaťa, úpravu nesprávnych pohybových stereotypov a zaškolenie na cvičenie v domácom prostredí. Je určený deťom do 15 rokov.
Individuálny liečebný telocvik

Skupinový liečebný telocvik

 
Aktívna liečebná výchova odborne vedená fyzioterapeutom v telocvični, v skupine s maximálnym počtom osôb 3. Cvičenie využíva prvky pre relaxáciu preťažených svalov, posilňovanie oslabených svalových skupín, mobilizáciu kĺbov a panvy, posilňovanie statodynamických funkcií pre správne držanie tela a nácvik správnych pohybových stereotypov.
Individuálny liečebný telocvik

Objednať sa u nás online