Neurológia v Bratislave

Veľa ľudí v dnešnej dobe trpí bolesťami chrbtice. Najčastejšie ide o svalovú nerovnováhu, preťažované svalstvo alebo zlé držanie tela. Bolesť vzniká dlhodobým statickým preťažovaním v chybných pozíciách (napr. nesprávny sed pri počítači alebo pred televízorom). Formujú sa nám nesprávne pohybové vzorce. Veľa krát práve bolesť chrbta odhalí funkčné poruchy pohybového systému, či už v počiatočnom alebo pokročilom štádiu (skolióza, poškodená medzistavcová platnička).

V našom súkromnom rehabilitačnom centre Rehab klinik Bratislava pôsobí neurologická ambulancia s dvoma lekármi s atestáciou FBLR a neurológia. Na začiatku neurologického vyšetrenia vykoná každý dobrý neurológ kvalitnú vstupnú prehliadku, ktorá je základom pre kvalitné vyšetrenie. Diagnostikou a vyšetrovacími metódami zistí svalovú dysbalanciu a prípadné napätie tkanív. Pri vyšetrení vykonávame kineziologický rozbor, mäkké a mobilizačné techniky. Je preto výhoda pacienta, ak navštívi najprv neurológa.

Neurológ a FBLR lekár, MUDr. Beáta Havaldová
MUDr. Beáta Havaldová

Neurológia a liečba

V oblasti neurológie a fyzioterapie riešime problémy v oblasti pohybového aparátu, bolesť ako takú, bolesť hlavy, chrbta, závraty, bolesť vyžarujúca do hornej a dolnej končatiny, pohybový diskomfort alebo hučanie v ušiach.

K uvedeným diagnózam sa pridružujú pocity štípania, pálenia (tzv. parestézie), tŕpnutie rúk, doprevádzané k slabosti ako takej. Pokiaľ máme pocit vystreľovania, môže ísť aj o problém v oblasti platničiek. Ak je stav akútny, bolesť je veľká a pacient potrebuje utlmujúce lieky, lekár odporúča kľudový režim v protibolestivých polohách a na tlmenie pri bolestiach využívame prostriedky fyzikálnej terapie, ktoré sťahujú opuch, prekrvujú a pomáhajú pri hojení.

Veľmi častým problémom vyskytujúcim sa v našej neurologickej ambulancii je syndróm karpálneho tunela. Ide o tlak na nervus medianus. Vtedy je potrebné ruku občas potriasť, aby bolesť ustúpila. V takomto prípade operácia nie je nutná okamžite. Fyzikálnou liečbou vieme opuch zmierniť. Na potvrdenie diagnózy je potrebné EMG vyšetrenie.

Facialis alebo aj obrna tvárového nervu vzniká chladom. Liečenie je pomocou stimulácie tvárového svalstva a kinesiotapingu.

Na liečenie DMO, včasných následkov cievnych mozgových príhod využívame koncept podľa Bobátha a Kabáta. Pomocou facilitačných a stimulačných techník horných a dolných končatín uľahčíme a naštartujeme pohyb ochrnutej hornej aj dolnej končatiny.

Neurológia Bratislava

Neurologická ambulancia

Naši neurológovia so špecializáciou neurológia, rehabilitácia sú zameraní na rehabilitačnú liečbu, liečbu poúrazových a pooperačných stavoch a prevenciu, diagnostiku a poradenstvo. V prípade návštevy neurológa je potrebné, aby mal klient diagnostiku, napríklad MR mozgu, krčnej chrbtice. Potrebný je aj popis, na základe ktorého vieme zhodnotiť, či potrebuje klient rehabilitáciu alebo medikáciu, poprípade potrebuje stabilizovať svoj stav, polohovať alebo posilňovať ruky alebo končatiny.

Trápia nás oslabené lopatkové svaly, vybočený sed, hlava medzi plecami. Správnou diagnostikou neurológ a rehabilitačný lekár určia, či ide o funkčnú alebo štrukturálnu zmenu. Pri funkčnej zmene sa snažíme o nastavenie správnej rehabilitačnej liečby, oslabený sval posilňujeme, skrátený sval naťahujeme. Učíme klienta spinálne a vertebrogénne cvičenia. Pohybovú terapiu často dopĺňame tepelnými procedúrami, ktoré uvoľňujú svalový spazmus. Ak je sval relaxovaný, môžeme s ním pracovať. Funkčná zmena môže prejsť do štrukturálnej, zužuje sa štrbina, platnička vysychá, vytvárajú sa vzrasty.

Neurológovia v Rehab Klinik Bratislava sa snažia o odstránenie daných problémov pomocou školy chrbta, správnych stereotypov sedenia, Brugerovho sedu, využívania pomôcok ako fit lopta, Bosu a pod. Správnym príkladom je striedanie fitlopty a stoličky pri sedení za počítačom. Reagujeme na najnovšie trendy v liečbe pohybového aparátu, či už ide o poruchy spôsobené artrózou, osteoporózou, koxartrózou, poúrazové stavy chrbtice, skleróza multiplex, pooperačné stavy, zlomeniny,..

Neurológia v Bratislave

Prevenciou je rehabilitačné cvičenie

Základom prevencie je rehabilitačné cvičenie. Preto musí byť správne vedené cvičenie fyzioterapeutom. Diagnózu stanovuje neurológ a rehabilitačný lekár. Deti trápi najmä oslabený hlboký stabilizačný systém, formuje sa skolióza, ktorá prispieva k rovnováhe v tele. Chybné sedenie v škole, nedostatok pohybu, poprípade preťaženie pri športe bez kompenzácie vedie k dlhodobým problémom u detí. Preto je potrebná okrem liečby aj prevencia.

Navštívte neurológiu v Bratislave v našej súkromnej klinike:

Rezervujte si termín u nás

Venujte kúsok svojho času pre seba a svoje zdravie…

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Telefónne číslo

  Vaša správa

  Nájdete nás…

  • Žitná 48, 831 06 Bratislava, Rača
  • Autobusom č. 59 a 65 zastávka Trávna. Potom pešo cca 400 metrov smerom do mesta po hlavnej ceste. Električkou č. 3,5,6 vystúpiť na zástavke Hybešova. Potom pešo smerom dolu k hlavnej ceste, na hlavnej ceste odbočiť doľava a ísť cca 100 metrov.

  …v mestskej časti Bratislava-Rača