Konzultácia s fyzioterapeutom


Konzultácia s fyzioterapeutom

Konzultácia zahŕňa rozhovor s fyzioterapeutom, vyhodnotenie zdravotného stavu klienta a výber vhodných a účinných prostriedkov pri zostavovaní fyzioterapeutického programu. Súčasťou je aj poučenie klienta o problematike jeho zdravotného stavu a prípadnej liečbe.