Čo je osteopatia?

Osteopatia alebo osteopatická zdravotná starostlivosť je uznávaný a na dôkazoch založený systém hodnotenia, diagnostiky a manažmentu, ktorý je možné aplikovať na širokú škálu zdravotných stavov. Je založená na princípe, že štruktúra a funkcie tela sú úzko integrované a že naše blaho vyžaduje, aby všetky naše telesné systémy pracovali v rovnováhe.

Osteopatická liečba aplikáciou jemných manuálnych foriem liečby má za cieľ obnoviť a udržať naše telo v jeho prirodzenom stave pohody. Osteopati sú vyškolení na to, aby liečili svojich pacientov ako „celok“, a nie len zameranie sa na konkrétny symptóm alebo bolesť. Keď naši pacienti majú akýkoľvek konkrétny problém, dostanú celkové základné lekárske vyšetrenie, ako aj štrukturálne a funkčné posúdenie toho, ako ich telo funguje. To znamená, že osteopat môže odhaliť základnú príčinu konkrétneho problému tak,aby sa s ním dalo efektívnejšie zaobchádzať.
 

3
Vestibulárny aparát

Princípy osteopatie

Naše telá sú dynamické funkčné jednotky a naše zdravie ovplyvňuje naša myseľ, telo a pocit pohody. Štruktúra a funkcia nášho tela sú vzájomne prepojené na všetkých úrovniach. Naše telá sú prirodzene samoliečiace, a my ich neliečime, iba im nájdeme cestu sa vyliečiť. Tento model je v medicíne široko uznávaný ako biopsychosociálny model.

Osteopati používajú širokú škálu „praktických“ manuálnych techník na hodnotenie, diagnostiku a liečbu širokého spektra stavov. Osteopatický prístup zahŕňa súčasné medicínske a vedecké poznatky pri aplikácii osteopatických princípov v starostlivosti o pacientov. Osteopati sú vyškolení a využívajú zručnosti klinického uvažovania, reflektívneho myslenia a využívania výsledkov informovaných o dôkazoch vo svojom liečebnom prístupe.

Osteopatia je najviac známa na liečbu muskuloskeletálnych porúch, ako sú bolesti chrbta, krku, ischias, športové zranenia a posturálna záťaž, akútne stavy. Vo svete sa však široko používa na pomoc pri liečbe funkčných problémov, ako sú poruchy dýchania, zápal stredného ucha alebo ucha, tráviace problémy a menštruačné poruchy. Osteopati ako primárni kontaktní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti uznávajú svoju zodpovednosť diagnostikovať a posielať pacientov k svojmu praktickému lekárovi, keď si stav pacienta vyžaduje liečbu, ktorá nespadá do kompetencie osteopata.

Osteopatické techniky

Osteopati využívajú pri manažmente a liečbe svojich pacientov širokú škálu manuálnych technik, ktoré zahŕňajú vysoko vyvinutý zmysel pre dotyk a schopnosť aplikovať ošetrenie mäkkých tkanív a jemnú fyzickú manipuláciu. Manipuláciu tvrdých štruktúr a fasciálnu manipuláciu. Takéto techniky sa používajú na zlepšenie pohyblivosti kĺbov, uvoľnenie svalového napätia a zlepšenie prietoku krvi. Ďalšie techniky zahŕňajú rytmickú mobilizáciu a naťahovanie tkanív a aplikáciu jemného špecificky aplikovaného tlaku, ktorý pomáha uvoľniť obmedzenia v pohyblivosti a funkcii.

Manuálne osteopatické techniky sa často kombinujú s radami o cvičení, držaní tela a výžive, aby pomohli zotaveniu, podporili dobré zdravie a zabránili opakovaniu symptómov.

1
Vestibulárny aparát
 

Ako prebieha terapia s osteopatom ?

Po dôkladnom vyšetrení kde si terapeut všíma hlavne správnu symbiózu a fluktuáciu celého tela, zameriava sa na telo ako celok a nie len na jednotlivé štruktúry. Následne zvolí potrebnú terapiu ako napríklad viscerálna manipulácia , neutrálna mobilizácia , fasciálna manipulácia , kraniosakrálna integrácia , HVLA techniky a pod.

Osteopatia, ako ju praktizuje náš tím, je systém zdravotnej starostlivosti zameraná na pacienta. Prvé stretnutie zvyčajne trvá 50 minút. Počas liečby vás terapeut bude počúvať a klásť otázky o vašom aktuálnom probléme, vašom všeobecnom zdravotnom stave, ďalšej lekárskej starostlivosti, ktorú dostávate a podrobnostiach o akýchkoľvek liekoch, ktoré užívate. Všetky informácie, ktoré poskytnete, sú považované za prísne dôverné.

Terapeut potom vykoná dôkladné klinické vyšetrenie, pričom bude venovať osobitnú pozornosť problémovej oblasti, ale tiež posúdi celkovú mechanickú funkčnosť vášho tela. Je možné, že vás terapeut požiada, aby ste si pri vyšetrení vyzliekli časť oblečenia.

Počas vyšetrenia vás môžu požiadať, aby ste urobili jednoduché ohýbacie pohyby, aby terapeut mohol posúdiť vašu polohu a pohyblivosť chrbtice a iných kĺbov. Bolesť a stuhnutosť v jednej oblasti vášho tela môže byť spojená s problémom v inej oblasti.

Terapeut na základe svojich zistení ohľadom vášho zdravotného stavu následne prediskutuje s vami plán liečby, ktorý je navrhnutý špeciálne pre vás. Tiež vám vysvetlí výhody a riziká liečby, ktorú odporúča. Je dôležité, aby ste pochopili, čo môže liečba dosiahnuť a pravdepodobný počet sedení potrebných na viditeľné zlepšenie toho, ako sa cítite.

Ošetrenie je praktické a zahŕňa zručné jemné pohyby chrbtice a kĺbov a mäkkých tkanív ošetrenie fascie , HVLA techniky, kraniosakrálnu terapiu. Opýtajte sa kedykoľvek, ak si nie ste istí, čo vám bolo povedané, alebo ak máte nejaké obavy.

2
Vestibulárny aparát
 

Ako sa budem cítiť po liečbe?

Mnohí pacienti cítia po liečbe okamžitú úľavu a myslia si, že je to „zázrak“! Ak je však problém dlhodobý, niekedy pacienti pociťujú počas prvých 24 hodín po liečbe trochu bolesti, pretože kĺby, ktoré sa roky nehýbali správne, začnú opäť fungovať. Terapeut vám vysvetlí všetky pravdepodobné reakcie, ktoré by ste mohli očakávať, a tiež vám poradí, ako používať studené zábaly na zmiernenie zápalu. Ak máte po liečbe nejaké obavy, je dôležité kontaktovať kliniku a požiadať o radu. Ak si na vyriešenie vášho problému vyžaduje viac ako jednu návštevu, terapeut skontroluje váš pokrok pri každej ďalšej návšteve a upraví svoj liečebný prístup podľa vášho progresu.

4

Autor: Alex Vavrušek

V Rehab Klinik Bratislava riešime vaše problémy okamžite!

Objednajte si termín u nás


Venujte kúsok svojho času pre seba a svoje zdravie…

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Telefónne číslo

  Vaša správa

  Nájdete nás…

  • +421 905 205 009
  • Žitná 48, 831 06 Bratislava, Rača
  • Autobusom č. 59 a 65 zastávka Trávna. Potom pešo cca 400 metrov smerom do mesta po hlavnej ceste. Električkou č. 3,5,6 vystúpiť na zástavke Hybešova. Potom pešo smerom dolu k hlavnej ceste, na hlavnej ceste odbočiť doľava a ísť cca 100 metrov.

  …v mestskej časti Bratislava-Rača