Čo je vertigo?

Vertigo sa prejavuje ako točenie hlavy alebo závrat. Udržiavanie stability a rovnováhy je zložitý dynamický dej, nevyhnutný pre vykonávanie základných denných činností. Porucha rovnovážneho systému sa prejavuje nepríjemným pocitom točenia prostredia a závratmi tzv. vertigom. Závrat a porucha rovnováhy je aktuálne druhý najčastejší subjektívny príznak v medicíne.

V súčasnosti existuje mnoho vyšetrovacích postupov ako správne oddiferencovať jednotlivé poruchy rovnováhy. Lekári sa snažia zistiť či sa jedná o vestibulárny alebo nevestibulárny pôvod obtiaží a v prvom rade či sa nejedná iba o obyčajný fyziologický závrat z napr. veľkej výšky, ktorý je spôsobený konfliktom jednotlivých senzorických vstupov.
 

Vestibulárne vertigo

Vestibulárne vertigo rozdeľujeme na poruchy centrálneho pôvodu (mozoček, mozgová kôra, talamus a mozgový kmeň) a periférneho pôvodu (sluchový nerv, labyrint ucha – tri drobné kanáliky s bunkami citlivými na pohyb hlavy).
 

Nevestibulárne vertigo

Medzi nevestibulárne príčiny veriga patrí: tlak krvi, arytmia, neuropatia, hypoglykémia, ortostatická hypotenzia, hyperventilačné syndrómy, liekovo navodené závraty- hypnotiká, psychofarmaká, hypotenzíva, antiepileptiká, karbamazepín.

OBR1
Vestibulárny aparát
 

BPVV vertigo

Vo fyzioterapii dokážeme účinne pracovať hlavne s vestibulárnymi poruchami rovnováhy periférneho pôvodu, ktoré sú najčastejšie spôsobené otrasom vestibulárneho aparátu v dôsledku napr. pádu na zem, pri ktorom dôjde k presunu rovnovážnych buniek (otokonii) z membrány otolitových vačkov do jedného alebo viacerých polokruhovitých kanálikov.

V takomto prípade pri rýchlych pohyboch hlavy spôsobuje otokonie pohyb endolymfy v kanálikoch aj po dokončení pohybu hlavy a následné dráždia vláskové bunky kanálika aj po skončení pohybu hlavy, čo je vnímané ako rotačné vertigo/závrat. Tento stav sa nazýva Benigne paroxysmálne polohové vertigo (BPPV).

Pohyb hlavy pri BPPV vyvoláva vždy ilúziu až halucináciu pohybu priestoru, v ktorom sa nachádzate spojenú s pocitom straty rovnováhy alebo naozajstnú stratu rovnováhy. Jedná sa väčšinou o špecifický pohyb hlavy na jednu stranu, ktorému sa tým pádom pacient vyhýba. Pocit závrate trvá spravidla niekoľko sekúnd a môže byť sprevádzaný pocitom na zvracanie.
 

Diagnostika

Počas diagnostiky hľadáme u pacientov typické príznaky BPPV akými sú nystagmus – rýchly horizontálny alebo vertikálny pohyb očí s rotačnou zložkou pri náhlej zmene polohy zo sedu do ľahu, tzv. Dix-Hallpike test.

OBR1a

V sede vyšetrujeme pomocou Halmagyiho pulzného testu reakciu očí na rychlý pohyb hlavy zo strany na stred.

OBR1b

Dôležitými vyšetreniami sú vestibulo-spinálne testy tzv. Rombergov test stability v stoji a vyšetrenie chôdze.

OBR1c

Počas diagnostiky a odoberania anamnézy sa pýtame na dĺžku trvania závratu, ich frekvencie, okolnosti výskytu a či sú prítomné aj vegetatívne príznaky, napr. pocit na zvracanie. Medzi nemenej dôležité vyšetrenia patrí vyšetrenie taxie či prítomnosť intenčného tremoru.
 

Liečba vertiga

V prípade pozitívnych reakcii na Dix-Hallpike test a Halmagyiho pulzného testu sa spravidla vykonáva Epleyho manéver, ktorý potvrdí a zároveň eliminuje príznaky BPPV. Jedná sa o účinný manéver pri ktorom sa snažíme presunúť otokonie v polokruhovitých kanálikov cez celý priebeh kanálika spät do utricula. Tento manéver volíme pri otokaniach prítomných v zadnom vertikálnom kanalíku ľavého alebo pravého ucha.

OBR1d
OBR1e

Pri postihnutí laterálneho resp. horizontálneho kanálika labyrintu a preukázanej prítomnosti geotropnej zložky horizontálneho nystagmu, volíme „barbeque“ manéver pri ktorom pacienta polohujeme v ľahu na chrbte s hlavou otočenou k postihnutej strane o 360 stupňov. Pri prítomnosti apogeotropnej zložky nystagmu volíme najskôr Gufóniho manéver a následne barbeque manéver. Pri postihnutí predného vertikálneho kanálika sa vykonáva jednoduchý extenčno – flekčný manéver v ľahu na chrbte.

V Rehab Klinik Bratislava riešime vaše problémy okamžite!

Objednajte si termín u nás


Venujte kúsok svojho času pre seba a svoje zdravie…

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Telefónne číslo

  Vaša správa

  Nájdete nás…

  • +421 905 205 009
  • Žitná 48, 831 06 Bratislava, Rača
  • Autobusom č. 59 a 65 zastávka Trávna. Potom pešo cca 400 metrov smerom do mesta po hlavnej ceste. Električkou č. 3,5,6 vystúpiť na zástavke Hybešova. Potom pešo smerom dolu k hlavnej ceste, na hlavnej ceste odbočiť doľava a ísť cca 100 metrov.

  …v mestskej časti Bratislava-Rača