Holistický prístup

Už v dávnych dobách niektoré národy ako staroveká Čína či Egypt a India uplatňovali vo svojom liečiteľstve holistický, teda celostný prístup. V súčasnosti sa k nemu vraciame a zisťujeme, že všetko so všetkým súvisí.

Slovo holistický znamená celostný a jeho doslovný preklad v slovníku znie: „… poňatie celostnosti nadobúdajúce nové vývojové kvality“. Len v našom tele sa odohráva na mikroúrovni mnoho procesov, ktoré sa odrážajú aj na tzv. makro úrovni, teda aj v celom organizme. To jasne ukazuje, že každá bunka môže ovplyvniť celý náš organizmus. Pojem celistvosť vychádza z úplnosti a podporuje nás v uvedomení, že všetko so všetkým súvisí, a preto je možné dôkladnou diagnostikou či sebareflexiou nastoliť v našom živote harmóniu. U mňa cesta k holistickému prístupu začala učením tradičnej čínskej medicíny no postupne som si osvojila a do celého systému zapojila i vlastné skúsenosti a filozofiu k životu. Pri symbolike celistvosti v duálnom systéme môžeme spomenúť jin a jang, hatha, svetlo a tmu, noc a deň, zimu a teplo, ženu a muža, nádych a výdych a mnoho ďalších dvojíc. A tak celostný prístup môžeme uplatniť všade, v celom vesmíre i v našom živote.
 

Všetko navzájom súvisí

Keď si osvojíme celostný prístup a už chápeme, že všetko so všetkým súvisí, je samozrejmé, že aj vo vlastnom živote začíname hlbšie pátrať po príčinách a súvislostiach. Západná medicína sa v súčasnosti študuje zo začiatku všeobecne a neskôr sa lekári delia na odborníkov na danú problematiku, ale máloktorý uplatňuje vo svojej diagnostike a praxi princíp celistvosti a tak sa stáva, že bolesť žalúdka rieši len gastroenterológ, často bez poznania pozadia toho, čím si práve daný človek prechádza. Pritom bolesti žalúdka spôsobené gastritídou môžu mať v pozadí príčinu ako pracovné prostredie, kde sa človek pohybuje alebo potlačené emócie hnevu na kolegu, a tak hoci lekár predpíše lieky, bolesti neustupujú alebo sa opakovane vrátia. Pri dôkladnej sebareflexii a diagnostike, kde sme schopní hľadať riešenie, sme si sami tými najlepšími lekármi a liečiteľmi. Toto je princíp sebarozvoja a sebaliečenia.

Systém pentagramu

V tradičnej čínskej medicíne sa používa systém pentagramu tzv. piatich elementov, ktoré sa nachádzajú všade vôkol nás a ovplyvňujú aj priamo nás. Toto je určite mnohým, ktorí sa zaujímate o tradičné čínske liečenie, známe. Systém pentagramu sa však dá použiť aj v inom chápaní celistvosti. Pentagram vyjadruje vzájomné pôsobenie a ovplyvňovanie a zároveň symbolizuje celistvosť. Takže, ak vieme, že v našom živote a zdraví je niekoľko aspektov, ktoré sa navzájom ovplyvňujú, môžeme si posvietiť na to, ako to v jednotlivých oblastiach života máme a môžeme hľadať príčinu nesúladu a disharmónie či choroby. Hlavné oblasti ovplyvňujúce náš život a zdravie sú telo, myseľ, vzťahy, dych, výživa.

5-elementov

Telo náš chrám

Táto oblasť zahŕňa starostlivosť o telo a zdravý pohyb. Starostlivosť o telo nemusí zásadne znamenať nič komplikované. Dôležité je obnoviť spojenie s vlastným telom, naučiť sa ho opäť počúvať. V jednoduchosti je často veľmi veľa, a tak pokojne drahé kozmetické prostriedky môžeme nahradiť voňavými bylinkami či éterickými olejmi. Zdravý pohyb sa odvíja od konštitúcie nášho tela, je nás na svete mnoho a každý je jedinečný, a to znamená prispôsobiť tomu i svoje pohybové aktivity. Niekomu je bližšie lezenie po skalách a inému turistika či tanec. Aj tu však platí, všetko s mierou. Telo je chrám našej duše, a pre to zdravý pohyb je taký, ktorý telo neničí, ale ho podporuje v sile. Ak nemáte žiadne aktivity a aj tak cítite, že telo vás bolí, a že si pýta nejaký pohyb, zvoľte si prechádzky v prírode alebo cvičenie na podporu zdravého chrbta.

Myseľ, náš operačný systém

Telo vplýva na našu myseľ a už ste iste aspoň raz počuli, ako veľmi myseľ ovplyvňuje naše telo. Samotný placebo efekt je toho dôkazom a stal sa predmetom skúmania mnohých vedcov a lekárov. Práca s mysľou zahŕňa uvedomenie, že ja nie som myseľ, ale myseľ je môj pomocník. Doslovne myseľ je ako operačný systém v počítači a tiež sa oň treba starať. Občas je dobré vyčistiť systém od vírusov a starých programov či nainštalovať novšiu verziu. Medzi vhodné nástroje na prácu s mysľou patrí meditácia, afirmácia, tréning pozitívneho myslenia, vizualizácia, techniky theta healing a mnohé ďalšie.

Renata-zemin

Dych

Ak žijeme usporiadané a harmonické vzťahy, môžeme slobodne dýchať. Dych je oblasť, ktorá sa úzko spája s výživou, lebo dych je proces, počas ktorého naše telo získava energiu z prostredia. Kyslík nám koluje v krvi a priamo ovplyvňuje našu myseľ i telo. Toto už dávno vedeli indickí jogíni a práci s dychom venovali mnoho času. Vytvorili systém cvičení, ktoré nazývali pranayama/pranajáma. U nás sa tiež používajú dychové cvičenia priamo pri rehabilitácii a fyzioterapii. Ak ste často unavený, určite stojí za to posvietiť si aj na spôsob dýchania a naučiť sa niektoré dychové cvičenia.

Výživa-VY a Živa

Dýchanie je zdrojom energie tzv. živy, ako ju nazývali naši predkovia a okrem neho je zdrojom aj jedlo, teplo a svetlo (slnko), a tiež duchovná výživa, kam patrí umenie, kultúra. Na tému zdravého stravovania je veľké množstvo kníh a článkov, ja sa opäť opieram o teóriu, že každý je jedinečný a to, čo je skvelý spôsob stravovania pre jedného, nemusí platiť pre všetkých. Najvhodnejšou cestou je obnoviť spojenie so svojím telom a počúvať ho. Celostný prístup v súčasnosti uplatňuje aj mnoho odborníkov z radov lekárov a psychológov, takže ak už potrebujeme skutočne podchytiť nejaké ochorenie, tak je holistický prístup v medicíne tá najlepšia voľba. Žime život v zdraví.

Autor: Renáta Zemin

V Rehab Klinik Bratislava riešime vaše problémy okamžite!

Objednajte si termín u nás


Venujte kúsok svojho času pre seba a svoje zdravie…

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Telefónne číslo

  Vaša správa

  Nájdete nás…

  • +421 905 205 009
  • Žitná 48, 831 06 Bratislava, Rača
  • Autobusom č. 59 a 65 zastávka Trávna. Potom pešo cca 400 metrov smerom do mesta po hlavnej ceste. Električkou č. 3,5,6 vystúpiť na zástavke Hybešova. Potom pešo smerom dolu k hlavnej ceste, na hlavnej ceste odbočiť doľava a ísť cca 100 metrov.

  …v mestskej časti Bratislava-Rača