Artroskopia

Artroskopia patrí medzi endoskopické metódy. Umožňuje z minimálneho prístupu vizuálnu diagnostiku a operačné riešenie vnútrokĺbnych poranení a dalších patologických stavov. Metóda sa osvedčila hlavne u veľkých kĺbov.

Vysoká klinická presnosť v kombinácii s krátkodobým pobytom v nemocnici spôsobila, že artroskopia je výhodná voľba pri diagnostike s určením prognózy a následnej terapie.

Medzi najčastejšie artroskopické zákroky patrí artroskopia kolena (artroskopia menisku) artroskopia ramena a artroskopia bedrového kĺbu.

Artroskopia ramena

Úrazy mäkkých tkanív kolena sú typickým úrazom pri športe. K najčastejším patrí distorzia kolenného kĺbu, poranenie skríženého väzu, ruptúry meniskov, poškodenie kolaterálnych ligament a v neposlednom rade taktiež kombinované poranenia.

Fyzioterapia je neoddeliteľnou súčasťou liečebnej terapie po artroskopii. Správne vedená fyzioterapia vracia rýchlejšie pacienta do bežného života a je taktiež prevencia pred ďalšími úrazmi pohybového aparátu.

Artroskopia kolena / menisku

Poranenia meniskov kolena je z hľadiska poranenia kolenného kĺbu veľmi časté. Dôvodom je pravdepodobne rastúci záujem populácie o pohybové aktivity, napr. squash, skating, snowboarding, atď. Súčasne s týmto rastúcim rizikom sa rozširujú ortopedicko-traumatologické, diagnostické a terapeutické (zvlášť artroskopické) možnosti. Poranenie menisku sa vie pomerne presne diagnostikovať hneď po úraze a to znamená že ho vieme i včasne operatívne riešiť.

Do relatívne nedávnej doby prevládal názor, že najvhodnejšou liečbou poranení meniskov je chirurgický výkon s nízkymi nárokmi na včasnú mobilizáciu operovaného kĺbu. To znamená, že kĺb pacienta bol dlhodobo znehybnený z dôvodu ochrany a hojenia meniskov po operačnom výkone. Takáto prax viedla často k kĺbnym kontraktúram v okolí kĺbu.

V súčasnosti sa z ortopedického hľadiska liečia poranenia meniskov prevažne artroskopickým zásahom. Dĺžka rehabilitačného programu je variabilná trvá týždne až mesiace a je závislá od typu úrazu, operačnej techniky a motivácii pacienta.
Na začiatku po operácii sa zameriavame sa na ošetrenie mäkkých tkanív v oblastí kolenného kĺbu, používame cvičenia na udržanie rozsahu pohybu v kolene. Terapiu môžeme doplniť o fyzikálnu terapiu alebo kryoterapiu na zníženie opuchu. Zaťaženie dolnej končatiny volíme podľa druhu operácie a stavu pacienta.

Poranenie predného skríženého väzu je závažným poranením, ktoré výrazne zasahuje do funkcie kolenného kĺbu. Úraz je často spojený so športovou aktivitou – lyžovanie, futbal, tenis… Liečba sa rieši zvyčajne operačne – artroskopiou, nakoľko odkladanie operácie alebo trvalé ponechanie kolena bez predného skríženého väzu vysoko zvyšuje riziko ďalšieho vnútrokĺbného poranenia.

Artroskopia ramena

K artroskopii ramena prichádza vtedy ak má pacient napríklad dlhodobo bolesť ramena alebo má funkčnú poruchu v oblasti ramenného kĺbu. Indikácia k artroskopii je najčastejšie pri III. stupni impigementu, kedy dochádza k výrazným štrukturálnym zmenám šľachy m. supraspinatus, tvorbe osteofytov a atrofii svalov rotátorovej manžety.
Ďalej napríklad pri problematike ruptúr rotátorovej manžety alebo ako stabilizácia pri opakovaných luxáciách ramenného kĺbu.

Autor: Barbora Šišovská

V Rehab Klinik Bratislava riešime vaše problémy okamžite!

 

Objednať sa k fyzioterapeutovi


Objednať sa na online cvičenie


Venujte kúsok svojho času pre seba a svoje zdravie…

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Telefónne číslo

  Vaša správa

  Nájdete nás…

  • +421 905 205 009
  • Žitná 48, 831 06 Bratislava, Rača
  • Autobusom č. 59 a 65 zastávka Trávna. Potom pešo cca 400 metrov smerom do mesta po hlavnej ceste. Električkou č. 3,5,6 vystúpiť na zástavke Hybešova. Potom pešo smerom dolu k hlavnej ceste, na hlavnej ceste odbočiť doľava a ísť cca 100 metrov.

  …v mestskej časti Bratislava-Rača