Bc. Barbora Šišovská

Bc. Barbora Šišovská

Barbora študovala Strednú zdravotnícku školu v Trenčíne odbor masér. Ďalej pokračovala v štúdiu ako fyzioterapeut na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne kde získala 1. stupeň vysokoškolského vzdelania. Po ukončení si spravila niekoľko kurzov ako SM systém, Kinesio Taping, Blackroll trainer a najnovšie svoje vzdelanie obohatila získaním certifikátu inštruktor pilates I. kvalifikačného stupňa.