Artroskopia

Čo je to artroskopia? Artroskopia patrí medzi miniinvazívne diagnosticko-operačné metódy. Umožňuje chirurgovi z minimálneho prístupu prostredníctvom endoskopu prepojeného s monitorom vizuálne zhodnotiť stav kĺbu z vnútra. Metóda umožňuje v jednom kroku určenie diagnózy a vykonanie jednoduchšieho terapeutického zákroku. Komplikovanejšie operačné zákroky sa plánujú. Zákrok sa realizuje v celkovej anestéze, v spinálnej alebo lokálnej. Pacient počas […]