Ortopéd – odborník v ortopédii

Ortopédia

Je základný medicínsky odbor spolupracujúci s ďalšími medicínskymi odbormi, ktorý sa zaoberá prevenciou, diagnostikou, liečbou, posudzovaním a výskumom ochorení a úrazov pohybového ústrojenstva všetkých vekových kategórií. Okrem možností konzervatívnej liečby, najmä medikamentóznej a rehabilitačnej využíva aj operačné liečebné postupy, ktoré sú v odbore ortopédia dominantné.

Podológia

Je odbor, ktorý sa venuje komplexnej starostlivosti o nohy.

Plochá noha

Ľudská noha počas evolúcie prešla mnohými výraznými zmenami. Je to veľmi dômyselne konštruovaná časť ľudského tela, ktorá vznikla dlhodobým prispôsobovaním sa našich predkov bipedálnej lokomócii, t.j. vzpriamenej chôdzi po dvoch dolných končatinách. Noha je orgán, ktorý neplní iba nosnú funkciu ale aj dynamickú – lokomočnú funkciu.

Nohy patria medzi najviac zaťažené časti ľudského tela a preto je našou zodpovednosťou venovať im dostatočnú pozornosť.

klenba
 
Hlavným znakom súčasného zdravého tvaru nôh sú dve pozdĺžne klenby a jedna priečna klenba (Obr.1), ktoré zabezpečujú ideálnu funkciu nohy. Spolu s ostanými mäkkými a kostnými štruktúrami členka a nohy, klenby determinujú centrované postavenie celej dolnej končatiny, to znamená od pozície nôh závisí aj správne postavenie kolenných kĺbov, bedrových kĺbov, panvy či chrbtice.
 
Často si neuvedomujeme, ako sa ku svojím nohám správame. Nedoprajeme nohám potrebný odpočinok, zabúdame na dôslednú hygienu a hlavne podceňujeme výber vhodnej obuvi a viac kladieme dôraz na to, ako topánka vyzerá a či spĺňa módne trendy než to, či topánka umožňuje nohe správne fungovať. Dôsledkom týchto a ďalších činiteľov vznikajú u ľudí čoraz častejšie deformity nôh ako napríklad vbočený palec (hallux valgus), plochá noha (pes planus) či rôzne deformity prstov.
 
Plochou nohou sa označuje stav, kedy je výrazne znížená až vymiznutá pozdĺžna alebo priečna klenba (pes tranzverzoplanus) chodidla (Obr.3). Pri plochonoží je taktiež typický pokles členkovej a pätovej kosti smerom dovnútra (valgozita) (Obr.4). Plochonožie môže mať výrazný vplyv na kvalitu nášho života. Najčastejšími príznakmi plochej nohy sú únava po dlhšej záťaži, chôdzi a státí. Neskôr sa objavujú bolesti svalov pod záprstnými kostičkami alebo v oblasti predkolenia. Ako posledné sa objavujú takzvané kladivkovité prsty.
 
 
plocha_noha
valgozita_paty

Pri detskej plochej nohe nie je príčina jednoznačne definovaná. Najčastejšie sa za príčinu udáva laxicita (v zmysle hypermobility) väzov, kedy dochádza k presunu ťažiska nohy na vnútornú hranu čo spôsobuje vpadnutie členkov smerom dovnútra tzv. valgózne postavenie členkových kĺbov. Detská noha sa vyvíja do 6-7 roku života. Do tejto doby je valgozita päty a členkového kĺbu fyziologická. Okolo 6. roku dochádza k vyrovnaniu valgózneho postavenia piet. Predispozičné faktory na patologické zafixovanie valgóznych členkov u detí dokážeme odhaliť už v 4-5 roku. Za patológiu je považovaná valgozita pätovej kosti nad 20°.

Dospelá plochá noha vzniká na základe dlhodobého preťažovania napr. zvýšenou telesnou hmotnosťou alebo vyvinutím z detskej plochej nohy. Špecifickým prípadom je popôrodná plochá noha u žien vplyvom hormonálnych zmien. Veľmi často je pridružená aj priečne plochá noha, ktorá sa veľmi často objavuje u žien, ktoré obľubujú nosenie topánok s opätkom vyšším ako 4 centimetre. Hlavným prejavom priečne plochej nohy je bolesť predonožia (metatarzalgia) a vznik tzv. kladivkovitých prstov.

Diagnostika

V súčasnej dobe na diagnostiku chodidiel existujú overené prístroje, ktoré dokážu odhaliť deficit nôh a dolných končatín v statickej aj dynamickej fáze. Tieto výsledky archivujeme a doplňujeme ich o doplnkové funkčné testy. Pre odbornú diagnostiku nôh sa vo fyzioterapii najčastejšie stretávame s tzv. podobaroskopom doplneným o kamerový systém, ktorý vyhotoví kvalitné snímky plosky nohy a celého predkolenia. Snímky plosky nôh nám ukážu stupeň resp. rozsah plochonožia. Kamerový systém nám zaznamená funkčný stav predkolenia a nohy v stoji a v chôdzi.
 

ploska-nohy

Liečba

Liečba u detí je základom terapie konzervatívny prístup. Je dôležité deťom dopriať kvalitnú obuv, ktorá podporuje pozdĺžnu klenbu chodidla a spevnená pätová časť topánky musí dostatočne podporovať centrované postavenie členkového kĺbu. Terapia sa skladá z vybraných cvičení na podporu stimulácie a facilitácie chodidla. Aktívna fyzioterapia prebieha formou hry, kedy sa snažíme ovplyvniť celú postúru tela. Využívajú sa prvky senzomotorickej stimulácie, tréning opory nôh v centrovanom postavení členka, kolena, bedrového kĺbu a trupu. Posilňujú sa oslabené svalové skupiny na základe predchádzajúceho funkčného vyšetrenia. V mnohých prípadoch indikujeme nosenie semirigídnej individuálnej ortopedickej vložky.

Liečba plochonožia u dospelých ľudí pozostáva hlavne z nosenia individuálnej ortopedickej vložky. Dôležitou súčasťou liečby sú mäkké a mobilizačné techniky, ktorými sa snažíme uvoľniť napätie svalov v úvode terapie. Po dostatočnom uvoľnení nasleduje kinezioterapia zložená zo senzomotorických cvičení a z aktívneho tréningu svalov predkolenia a celých svalových zreťazení. Pri cvičení využívame nestabilné plošiny, na ktorých vykonávame stabilizačný tréning, ktorým sa snažíme docieliť zlepšenie svalovej koordinácie, upraviť poruchy rovnováhy, zlepšiť držanie tela a stabilizáciu trupu. V niektorých prípadoch postupujeme zafixovaním správnej pozície nohy pomocou kineziotapingu.

Rovnako ako u detí je potrebné dbať na výber vhodnej obuvi. Topánka by mala byť vpredu ohybná, v zadnej časti spevnená doplnená o tlmiaci materiál, ktorý zmierni nárazy päty pri dopade na tvrdý povrch. V prípade opuchu je aplikovaná manuálna alebo prístrojová lymfodrenáž. Je možné použiť ultrazvuk, diadynamické prúdy, TENS prúdy. Operačná liečba je indikovaná len pri veľkých bolestiach a obmedzení bežných denných aktivít.

Autor:

V Rehab Klinik Bratislava riešime vaše problémy okamžite!

 

Venujte kúsok svojho času pre seba a svoje zdravie…

  Vaše meno (povinné)

  Váš email (povinné)

  Telefónne číslo

  Vaša správa

  Nájdete nás…

  • +421 905 205 009
  • Žitná 48, 831 06 Bratislava, Rača
  • Autobusom č. 59 a 65 zastávka Trávna. Potom pešo cca 400 metrov smerom do mesta po hlavnej ceste. Električkou č. 3,5,6 vystúpiť na zástavke Hybešova. Potom pešo smerom dolu k hlavnej ceste, na hlavnej ceste odbočiť doľava a ísť cca 100 metrov.

  …v mestskej časti Bratislava-Rača