Posturomed a cvičenie

Posturálne reakcie Posturálne reakcie človeka stabilizujú každé chovanie týkajúce sa pohybu. Každá telesná pozícia musí byť riadená proti gravitácii a to úsporne, pokiaľ ide o spotrebu energie a to bez dlhotrvajúceho preťaženia kostry a svalov. Čo je to posturomed POSTUROMED je neuro-ortopedický terapeutický prístroj s terapeutickou plochou s nastaviteľným stupňom instability pre liečbu patologických posturálnych […]