Zlomeniny

Zlomenina ja vlastne porušená kontinuita kosti. Vzniká, ak je sila pôsobiaca na kosť väčšia, ako dokáže daná kosť absorbovať. Táto sila môže pôsobiť na kosť priamo alebo nepriamo. Zlomenina môže byť otvorená – s porušením kožného krytu a zatvorená. Zlomeniny sú úrazové, únavové a patologické. Zlomenina nohy Podľa mechanizmu vzniku sa zlomeniny nohy delia na […]