Rehabilitácia detí s viacnásobným postihnutím

Deti s viacnásobným postihnutím Patria sem deti s DMO (detskou mozgovou obrnou), genetickými poruchami, autizmom, ADHD (porucha pozornosti s hyperaktivitou). Pri rehabilitácii detí s viacnásobným postihnutím je dôležité vedieť, aký postup je pre konkrétne dieťa správny. Záleží to na jeho veku, diagnóze a spolupráci rodičov. Každé dieťa je jedinečné a preto dbáme nato, aby malo […]