MUDr. Beata Havaldová

fyziatrička, neurologička

Lekárka MUDr. Havaldová

Fyziatria a neurológia je jej prácou a zároveň koníčkom. Rozhodla sa naplno venovať svojej záľube a pomoci ľuďom, preto úspešne absolvovala Lekársku fakultu UK v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpila na neurologickú kliniku v Trnave. Počas predatestačnej prípravy z neurológie absolvovala odbornú stáž na neurologickej klinike SZU v Bratislave. Po úspešnom absolvovaní atestácie 1.stupňa z neurológie začala pracovať na neurologickom oddelení Nemocnice sv. Cyrila a Metoda v Bratislave, kde pracovala 13 rokov. Práve cez toto obdobie nadobudla množstvo skúseností, absolvovala atestáciu z odboru FBLR. Má certifikáty z viacerých odborných kurzov z oblasti FBLR, certifikát SM systému I-IV. Rok pracovala na rehabilitačnej ambulancii vo FALK Bratislava. V súčasnosti je v predatestačnej príprave z akupunktúry.

Objednajte sa online