Vyšetrenie FBLR lekárom a neurológom


Vyšetrenie FBLR lekárom a neurológom

Vyšetrenie zahŕňa rozhovor s FBLR lekárom spojený s prehliadkou, zhodnotením zdravotného stavu a diagnostikou klienta, následne výber a zostavenie správneho fyzioterapeutického programu.V neurologickej ambulancii Vám bude poskytnutá špecializovaná neurologická starostlivosť. Zaoberáme sa diagnostikou a liečbou porúch nervového systému s dôrazom na ochorenia chrbtice, pohybového aparátu a svalového systému.

Kontrolné vyšetrenie


Kontrolné vyšetrenie

Kontrola účinku odporučenej starostlivosti a nastavenie, resp. odporučenie ďalšieho postupu.