Spazmus je náhla, neovplyvniteľná kontrakcia jedného alebo viacerých svalov.