Reflexný bod je bod, prenášajúci stimul cez reflexný oblúk.