Receptor je prijímač, ktorý prijíma a odosiela podnet z vonkajšieho a vnútorného prostredia.