Protruzia medzistavcovej platničky s porušením vonkajšej vrsty.