Mobilizácia je podobný manéver ako je manipulácia, ktorý však je vykonávaný jemnejšie, repetitívnym spôsobom, bez nárazového impulzu.