Hypertonus = zvýšené svalové napätie, ktorej príčinou môže byť porucha CNS. Je typickým príznakom je pri ochoreniach ako DMO, skleróza multiplex, ale môže byť prítomný aj napríklad po prekonaní cievnej mozgovej príhody či po úrazoch, pri ktorých nastalo poškodenie svalov alebo nervov. Zisťuje sa palpáciou a k úprave hypertonusu prispieva vhodne zvolené cvičenie.

Viac o rehabilitačnom cvičení u nás.

Služby Rehab Klinik

trakcia

Radi by ste sa objednali na vstupné vyšetrenie?

Objednať sa

Máte záujem o ďalšie informácie?

    Vaše meno (povinné)

    Váš email (povinné)

    Telefónne číslo

    Vaša správa