Burza je malý váčok v oblasti kĺbov a šliach zmierňujúci trenie.