AC znamená akromioklavikularny kĺb. Ide o spojenie pri kľúčnej kosti.