Mgr. Adam Bednárik

Adam Bednárik

Má vyštudovanú Strednú zdravotnícku školu v Trnave, odbor masér. Vysokoškolské štúdium I. stupňa v odbore fyzioterapia ukončil na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V súčasnosti ukončil magisterské štúdium v odbore Fyzioterapia na Slovenskej Zdravotníckej Univerzite v Bratislave. Absolvoval niekoľko certifikovaných kurzov ako Akrálna koaktivačná terapia, SM Systém, Dysfunkcia svalov panvového dna, Respiračná fyzioterapia a ďalšie.